Sit on Sink

Sit on Sink

Single Bowl Single Drainer

Size: 1000mm x 600mm

Bowl Size: 400mm x 400mm x 190mm


Product code Description Dimensions
GFS0022 Sit on Sink - Rolled Front - LHD
GFS0023 Sit on Sink - Rolled Front - RHD
GFS0058 Sit on Sink - Square Front - LHD
GFS0059 Sit on Sink - Square Front - RHD